Finansuojamos MTEP veiklos!

Nuo 2023 liepos 12 d. skelbiami kvietimai inovacijų pasiūlos…


Aktualūs kvietimai paramai gauti!

Kviečiame ruošti ir pateikti paraiškas jau galiojančioms finansavimo…


Parama EcoInovacijoms

Nuo 2023 m. birželio – liepos mėn. planuojama paskelbti…


Parama naujų eksporto rinkų identifikavimui

Nuo 2023 m. birželio mėn. planuojama paskelbti kvietimą teikti…


Parama MVĮ skaitmeninimui

!!! Atkreipiame dėmesį, kad po pastabų iš suinteresuotų šalių…