Nuo 2023 rugsėjo 11 d. skelbiami kvietimai ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos poveiklę „Ugdyti labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms reikalingus darbuotojų įgūdžius“ (Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Kvietimas skirtas reikalingų darbuotojų įgūdžių ugdymui. Investicijos orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Koncepcijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetus (MTEPI prioritetas), identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos).
 • mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
 • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;
 • bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ):

 • pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 3 metus,
 • metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Projekto partneriai: negalimi

Biudžetas: 7 500 000.00 Eur

Paramos intensyvumas:

 • iki 70 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
 • iki 50 proc. , kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Finansavimo suma:

Mažiausia finansavimo suma (mažoms, labai mažoms įmonėms): 5 000 Eur

Didžiausia finansavimo suma (mažoms, labai mažoms įmonėms): 40 000 Eur

Mažiausia finansavimo suma (vidutinėms įmonėms):  : 15 000 Eur

Didžiausia finansavimo suma (vidutinėms įmonėms): 100 000 Eur

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Projektų įgyvendinimo teritorija: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Sostinės regionas

Plačiau apie priemonę: https://esinvesticijos.lt/kvietimai/igudziai-mvi

UAB „Findep“ specialistai pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes gauti finansavimą, parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą!

Dėl atrankos kriterijų ir kitos detalesnės informacijos kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas: projektai@findep.lt
Tel. +370 616 34494