Pagalba verslui

Valstybė teikia didelį dėmesį verslui ir stengiasi padėti jam susidūrus su išorės veiksnių keliamais sunkumais – pandemija, karu ir kitais neramumais. Šiuo tikslu yra skelbiamos įvairios skatinamosios finansinės priemonės verslui.

Priemonės tikslas – verslo subjektų, kurie nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, likvidumui užtikrinti bei investicijoms finansuoti.

Svarbiausia informacija pareiškėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. lapkričio 10 d.
 • Priemonei skirtas biudžetas: 50 mln. Eur
 • Paskolos palūkanos: ne mažiau nei 5 %
 • Paskolos trukmė: iki 36 mėn. apyvartinėms ir iki 72 mėn. investicinėms paskoloms
 • Įmokų atidėjimas: iki 6 mėn. apyvartinėms ir iki 24 mėn. investicinėms paskoloms
 • Užtikrinimo priemonės: finansuojamas ilgalaikis turtas ar kitas lygiavertis turtas (tik investicinėms paskoloms)
 • Paskolos paskirtis: investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti

Didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui:

 • Negali viršyti 15 % vidutinio įmonės 3 paskutinių metų pardavimo pajamų dydžio
 • Negali viršyti 50 % įmonės energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos
 • Negali viršyti 10 mln. Eur tiek įmonei, tiek įmonių grupei

Galimi pareiškėjai yra SVV ir didelės įmonės, kurios atitinka nors vieną iš šių sąlygų:

 • importo arba eksporto dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija bendrai sudaro ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos šalimis) dalies 2021 m.; arba
 • gamtinių dujų tiekimo sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 10 procentų metinių paskolos gavėjo sąnaudų. Metinių paskolos gavėjo sąnaudų dydis nustatomas vadovaujantis paskolos gavėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis; arba
 • paskolos gavėjo vykdoma viena iš ekonominių veiklų yra įtraukta į itin paveiktų Rusijos agresijos prieš Ukrainą sektorių ir pasektorių sąrašą (Komunikatas 2022/C 131 I/01)