Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita  ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Buhalterinė apskaita reikalinga visų tipų įmonėms ir organizacijoms. Jos teikiama informacija sudaro iki 90 proc. visos ekonominės informacijos, būtinos įmonės veiklos analizavimui, planavimui, valdymui ir veiklos tęstinumo užtikrinimui.

Tinkamai vedama buhalterinė apskaita – vienas svarbiausių ir veiksmingiausių vidaus rezervų atskleidimo priemonių, padedanti taupyti išteklius, sistemingai lyginti išlaidas su pajamomis, laikytis finansinės drausmės. Todėl labai svarbu, kad įmonių vadovai tinkamai suvoktų buhalterinės apskaitos svarbą. Dažnai vadovai siekia kuo pigesnės apskaitos sistemos, darydami žalą įmonei, tinkamai neįvertinant buhalterinės apskaitos ir jos teikiamos informacijos reikšmės.

Susisiekite su mumis:
Rimvydas Kucinas, mob.: 869830640

Mūsų įmonės specialistai teikia kvalifikuotas buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas (atliekame visus  pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus privalomus atlikti buhalterinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo veiksmus);
 • Ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms rengimas ir teikimas (sudarome pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomas Bendrovės finansines ataskaitas, teikiamas valstybinėms institucijoms, apskaičiuojame, deklaruojame mokesčius mokamus į biudžetą);

Buhalterinė apskaita teikiama visų tipų organizacijoms ir įmonėms:

 • (AB) Akcinių bendrovių buhalterinė apskaita
 • (UAB) Uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinė apskaita
 • (VŠĮ) Viešųjų įstaigų buhalterinė apskaita
 • (IĮ) Individualių įmonių buhalterinė apskaita
 • (MB) Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita
 • Asociacijų buhalterinė apskaita
 • (ŽŪB) Žemės ūkio bendrovių buhalterinė apskaita
 • Ūkininkų buhalterinė apskaita

Straipnsiai susiję su buhalterine apskaita:

 • Buhalterinė apskaita savarankiškam buhalterijos vedimui mažam ir vidutiniam verslui Lietuvoje
 • Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Dažnai įmonės vadovus ir buhalterius sukausto baimė, valstybinėms institucijoms tikrinant jų veiklą, finansinius dokumentus. Mūsų buhalteriai ir finansų konsultantai atstovaus įmonę patikrinimo metu, padės kompetetingai ir pagal reikalavimus paruošti atsakymus ir paaiškinimus valstybinėms institucijoms, padės pašalinti galimus buhalterinės apskaitos trūkumus.

Dažnai įmonės susiduria su problemomis, prireikus pateikti finansinius dokumentus investuotojams, valstybinėms institucijoms, kredito įstaigoms, teismams. Dėl buhalterių patirties, kompentencijos stokos įmonėms gali būti padaryta žala vien dėl neteisingo buhalterinių operacijų atvaizdavimo apskaitoje.

Peržiūrime ir įvertinime Jūsų įmonės buhalterinė apskaitos vedimą, atitikimą visiems įstatymo reikalavimams, ištaisome klaidas, remiantis visais LR teisiniais aktais.

Jeigu Jūsų įmonės buhalterinė apskaita dėl įvairių priežasčių – buhalterių pasikeitimo, dokumentų praradimo, apskaitos programos ar sistemos nebuvimo, veiklos sustabdymo ar pan. – nėra sutvarkyta už praėjusius laikotarpius, patyrę mūsų įmonės specialistai Jums padės: užregistruos buhalterines operacijas iš pirminių dokumentų, pateiks reikiamas deklaracijas valstybinėms institucijoms, suformuos finansinę atskaitomybę, suskaičiuos reikiamus mokesčius.