Viešojo sektoriaus įstaigos

Jau daugiau nei 8 metus bendradarbiaujame su viešojo sektoriaus įstaigomis: savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais ir kt. Mūsų teikiamos paslaugos apima investicijų projektų, projektinių paraiškų ir galimybių studijų rengimą.

Šiuos dokumentus viešojo sektoriaus įstaigos rengia siekdamos užtikrinti viešųjų funkcijų teikimą gyventojams ir prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės didinimo. Pritraukusios finansavimą įstaigos:

  • Atnaujina viešąją infrastruktūrą
  • Įsigyja įrangą
  • Vykdo minkštąsias veiklas
  • Plėtoja švietimo, sporto, socialinę ir kt. sritis

Investicijų projektas yra dokumentas, kuris finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžia investavimo tikslus, įvertina investicijų grąžą ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodant projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

Investicijų projektas leidžia įvertinti socialinę projekto grąžą, kuri neretai būna ženkliai didesnė už finansinę naudą ir dažnai apima ne vieną sektorių.

Projektinių paraiškų rengimo paslauga apima konkrečiai finansavimo priemonei nustatytų paraiškos formų pildymą, kartu su paraiška pateikiamų dokumentų rengimą, konsultacijas dėl kitų su paraiška pateikiamų dokumentų poreikio ir tinkamumo, paraiškos ir pridedamų dokumentų komplektavimą, įstaigos atstovavimą paraiškos vertinimo metu.

Galimybių studija yra skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui atliekant detalią techninę, finansinę, ekonominę ir institucinę numatomo įgyvendinti projekto analizę. Studijoje išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai.