Finansų valdymas

Finansų valdymas yra būtinas,  įrodė praūžusi pasaulinė finansų krizė daugeliui įmonių vadovų kainavo ne tik daug bemiegių naktų, pašlijusią sveikatą, milijonus prarastų nervų ląstelių, bet nemažą dalį nuvedė prie bankroto, verslo praradimo. Tikriausiai daugelis tada susimąstė, kaip svarbu savo komandoje turėti kompetentingą Finansų vadovą, galintį laiku pajusti pakitusią verslo aplinką, perspėti apie artėjančius nenumatytus pokyčius, pasiūlyti kelius, kaip išeiti  susidariusios nemalonios situacijos.

Esate direktorius, o galbūt verslo savininkas ? Valdote visą informaciją apie įmonę? Esate įsitikinęs? Pasitikrinkit. JŪSŲ FINANSŲ DEPARTAMENTAS atsakys į visus rūpimus klausimus.

Susisiekite su mumis:
Rimvydas Kucinas, mob.: 869830640

Akcininkui:

 • Ar didėja įmonės vertė?
 • Ar tenkina gaunamų dividendų dydis, investuoto turto grąža?
 • Ar pakankamai didėja apyvarta, užimama įmonės rinkos dalis?
 • Ar efektyviai valdoma įmonė?

Direktoriui:

 • Ar pakankamas apyvartinis kapitalas, klientai atsiskaito laiku?
 • Ar nepermokate bankams ir kitoms finansinėms institucijoms?
 • Ar tikrai būtinos tokios veiklos sąnaudos? Juk verta paieškoti užslėptų rezervų;

Kodėl reikia planuoti savo ateitį, finansus?

Finansų planavimas yra viena svarbiausių finansų valdymo funkcijų. Teisingai suplanuota įmonės veikla iki minimumo sumažina ateityje nenumatytų „scenarijų“ riziką, padeda išvengti duobių, racionaliai ir tikslingai paskirstyti resursus, o tai padeda taupyti lėšas bei didinti įmonės našumą bei pelną.

Finansų planavimą sudaro:

 • monės galimų ateities scenarijų modeliavimas, sąmoningas ir pagrįstas vienos alternatyvos iš daugelio galimų pasirinkimas;
 • pajamų/sąnaudų biudžetas pagal įmonės struktūrinius padalinius (pelno/kaštų centrus);
 • pinigų srautų biudžetas;
 • investicijų biudžetas.

Daugiau informacijos apie tai kas yra finansų valdymas galite sužinoti čia:

 • Įmonės finansų planavimas
 • Finansų valdymas - tikslai ir užduotys

Biudžetavimas – atsakingas finansų planavimas

Biudžetavimo uždaviniai

 • kompanijos investicinių ir finansavimo galimybių analizė;
 • sprendimų pasekmių prognozavimas, siekiant išvengti netikėtumų ir suvokti einamųjų bei būsimų sprendimų ryšį;
 • sprendimo pagrindimas (jis bus pateiktas galutinėje plano redakcijoje);
 • kompanijos rezultatų vertinimas, lyginant juos su tikslais, numatytais finansiniame plane.

Biudžetavimo užduotys

 • verslo analizė ir sintezė — apima verslo suvokimą, tikslų iškėlimą bei alternatyvų analizę;
 • finansinė apskaita — leidžia analizuoti anksčiau atliktus veiksmus ir tokius būdu padeda priimti teisingus sprendimus ateityje;
 • finansinis planavimas — numato daugiau ar mažiau išsamių finansinių planų sudarymą;
 • finansinė kontrolė — suteikia galimybę palyginti iškeltus tikslu su gautais rezultatais, išaiškinti silpnąsias/stipriąsias verslo puses;
 • motyvacija — užtikrina įvairių vadybininkų dalyvavimą, ruošiant planus, iškeltų tikslų aiškumą, nuobaudas už tikslų neįvykdymą, skatinimą už įvykdymą;
 • komunikacija — padalinių planų derinimas, kompromisų paieška, vykdytojų atsakomybės

Įmonių finansinėje vadyboje skiriamos dvi biudžetavimo rūšys:

 • Ilgalaikis finansinis planavimas, kurį galima apibūdinti sekančiais kriterijais:
  • planavimo periodas, ilgesnis  kaip vieneri metai (paprastai 3–5 metai);
  • planavimas gali būti susijęs su lėšų investavimu į įmonės darbo efektyvumo didinimą arba naujos kompanijos įkūrimą;
  • žemas detalumo lygis, nedidelis prognozuojamų rodiklių tikslumas;
  • planavimo trukmės intervalas — metai, kartais ketvirtis;
  • ilgalaikio finansinio planavimo sprendimus nelengva atšaukti, kadangi jie lemia ilgalaikes kompanijos perspektyvas .
  • įtvirtinimas.
 • Trumpalaikis finansinis planavimas (einamasis biudžetavimas), kurio pagrindiniai ypatumai:
  • planavimo laikotarpis —  iki vienerių metų;
  • aukštas detalumo laipsnis, didesnis prognozuojamų rodiklių tikslumas;
  • planavimo trukmės intervalas — mėnuo, kartais dekada, savaitė arba diena;
  • trumpalaikio plano sprendimą lengviau nutraukti, nes jis yra taktinio pobūdžio.

Biudžetavimo sąlygos ir principai

Galima išskirti tris pagrindines sąlygas, nuo kurių priklauso finansinio planavimo efektyvumas tai:

Prognozavimas:

Finansiniai planai turi būti sudaryti remiantis kuo tikslesne pagrindinių veiksnių prognoze, kuri gali būti paremta istorine informacija, naudojant matematinės statistikos metodus (matematinio laukimo, trendo linijos ir t. t.), prognozavimo modelių rezultatus (statistinių modelių, atsižvelgiančių į veiksnių tarpusavio ryšį ir ryšį su išoriniais veiksniais), ekspertų vertinimus ir t. t.

Optimalaus finansinio plano išrinkimas:

Nėra modelio, kuriuo remiantis, kuri nors iš galimų finansinių alternatyvų būtų priimama neįtraukiant žmogiškojo faktoriaus. Sprendimas priimamas po alternatyvų išnagrinėjimo, remiantis profesionalia patirtimi, o galbūt net ir intuicija.

Finansinio plano įgyvendinimo kontrolė:

Siekiant įgyvendinti pasirinktą planą, būtina kontroliuoti faktinių reikšmių nuokrypius nuo suplanuotųjų.

Finansinė analizė yra vienas geriausių būdų norint išsiaiškinti, ar įmonė vystosi teisinga linkme, joje kaupiama informacija turi būti teisingai ir objektyviai  įvertinta.
Mūsų įmonė teikia finansinės analizės paslaugą, kurios metu, išanalizavę Jūsų įmonės rezultatus, pateiksime išvadas:

 • apie įmonės finansinį stabilumą , išteklių panaudojimo efektyvumą ir jų optimizavimo galimybes;
 • nurodysime vidinius ir išorinius veiksnius, darančius neigiamą įtaką įmonės veiklos rezultatams;
 • paruošime prognozinius pinigų srautus bei sukursime efektyvią jų valdymo sistemą;
 • suformuosime finansinių-ekonominių rodiklių sistemą, kuri leis įvertinti priimamų sprendimų efektyvumą ir pagrįstumą.

Analizuojant įmonės veiklą, paruošiame retrospektyvinę  ir operatyvią analizes. Retrospektyvinė – analizuoja praėjusių laikotarpių rezultatus. Ji naudojama norint nustatyti ir įvertinti išteklių panaudojimo bei  veiklos efektyvumą, prielaidų ir prognozių teisingumą bei  realumą.

Operatyvinė analizė įvertina, kaip vykdomi planai ir konkrečios užduotys per trumpą laikotarpį – savaitę, mėnesį. Šios ataskaitos tikslas – operatyviai nustatyti nukrypimus nuo verslo plano, nustatyti neatitikimų priežastis bei laiku numatyti situacijos gerinimo veiksmus ir priemones.

Kitos mūsų naudojamos analizės rūšys yra horizontali, vertikali bei santykinė analizės.

Horizontali yra analizė, kai finansinių ataskaitų duomenys lyginami su praeitų laikotarpių duomenimis bei planiniais skaičiais. Ši ataskaita turi ir trūkumą – nenustato rodiklių pokyčių priežasčių. Į šį klausimą atsako vertikali analizė. Ji nusako analizuojamo parametro struktūrą, t.y. kiekvienas ataskaitos rodiklis yra lyginamas su baziniu rodikliu. Horizontalios ir vertikalios analizių duomenų pagrindu paruošiame santykinę analizę arba finansinių-ekonominių rodiklių sistemą. Naudojant tokią sistemą, galima nesunkiai palyginti skirtingų įmonių veiklos rezultatus, atskleisti rezervus bei pateikti racionalius įmonės valdymo sprendimus.

Ar esate tikri, jog nepermokate mokesčių? Atlikę Jūsų įmonės finansine analizę, reikalui esant, pasiūlysime būdus, kaip optimizuoti mokesčius – PVM, pelno ir kt., pasiūlysim darbo užmokesčio sistemą konkrečiai pareigybei.

Optimizuoti – nereiškia nemokėti

Mokesčių optimizavimą apima teisėti veiksmai, kuriais siekiama sumažinti mokamą mokesčių sumą, tačiau tai daroma vedant teisingą buhalterinę apskaitą ir pateikiant teisingą finansinę informaciją mokestinėms institucijoms.

Mokesčių optimizavimo būdai:

 • Mokesčių atskaitymų naudojimas,
 • Mokestinio statuso keitimas keičiant pilietybę,
 • Įsteigiant ofšorinę įmonę šalyje, kurioje mažesni mokesčiai,
 • Kiti metodai, sukuriami ir pritaikomi konkrečiai įmonei ir jos finansinei situacijai.

Jei Jūs turite keletą finansinių įsipareigojimų (kreditas, kredito linija, sąskaitos kreditavimas, lizingas, faktoringas ir pan.). Jums svarbu pagalvoti apie šių įsipareigojimų derinimą, struktūros gerinimą, sujungimą į vieną paskolą, kuri nebūtų tokia brangi.

Skolinių įsipareigojimų struktūros gerinimui galime pasiūlyti naudingus sprendimus. Kuris iš jų Jums tinkamiausias, priklauso nuo įmonei suteiktų paskolų sąlygų, bendros finansinės situacijos ir dabartinių poreikių.

Privalumai:

 • galimybė sumažinti mėnesio įmokas ir finansinius įmonės įsipareigojimus
 • lengvesnis paskolos administravimas įmonėje
 • galimybė įkeisti turtą bendrai vienam konsoliduotam kreditui
 • galimybė pasiskolinti papildomą pinigų sumą