Naujienos

Finansuojamos MTEP veiklos!

Nuo 2023 liepos 12 d. skelbiami kvietimai inovacijų pasiūlos…


Aktualūs kvietimai paramai gauti!

Kviečiame ruošti ir pateikti paraiškas jau galiojančioms finansavimo…


Parama EcoInovacijoms

Nuo 2023 m. birželio – liepos mėn. planuojama paskelbti…


Parama naujų eksporto rinkų identifikavimui

Nuo 2023 m. birželio mėn. planuojama paskelbti kvietimą teikti…


Parama MVĮ skaitmeninimui

!!! Atkreipiame dėmesį, kad po pastabų iš suinteresuotų šalių…