Nuo 2023 liepos 12 d. skelbiami kvietimai inovacijų pasiūlos skatinimui, pagal pažangos programos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklę „Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Kvietimas skirtas investicijoms į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Remiamos veiklos:
• Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos;
• Patentavimo veikla;
• Projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla.

Galimi pareiškėjai:
• labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);
• didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

„InoPažanga”

Biudžetas: 20 000 000 Eur
Paramos intensyvumas: iki 80 proc.
Didžiausia finansavimo suma: 1 200 000 Eur
Mažiausia finansavimo suma: 60 000 Eur
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.
Projektų įgyvendinimo teritorija: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Galimi pareiškėjai: pažengęs inovatorius-
• pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus,
• veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000,00 Eur,
• išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000,00 Eur per paskutinius 3 finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos, jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus.

„InoBranda”

Biudžetas: 15 000 000 Eur
Paramos intensyvumas: iki 80 proc.
Didžiausia finansavimo suma: 2 000 000 Eur
Mažiausia finansavimo suma: 60 000 Eur
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.
Projektų įgyvendinimo teritorija: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Galimi pareiškėjai: brandus inovatorius –
• pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus;
• veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 Eur,
• išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 Eur per paskutinius 3 finansinius metus.

UAB „Findep“ specialistai pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes gauti finansavimą, parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą!

Dėl atrankos kriterijų ir kitos detalesnės informacijos kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas: projektai@findep.lt
Tel. +370 616 34494