!!! Atkreipiame dėmesį, kad po pastabų iš suinteresuotų šalių gavimo buvo paididinta didžiausia galima finansavimo suma (buvo 20 000 Eur, o po pakeitimų bus 50 000 Eur) !!! 

Nuo 2023 m. birželio mėn. planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklą „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“.

Kvietimas skirtas skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Biudžetas: 12 000 000 Eur (5 000 000 Eur Sostinės regionui ir 7 000 000 Eur Vidurio ir vakarų Lietuvos regione)
Didžiausia finansavimo suma: 50 000 Eur
Paramos intensyvumas: 50 proc.
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: 12 mėn.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, kurios

  • veikia ne trumpiau kaip 1 metus;
  • metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos paskutinius du metus sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje;
  • vidutinės metinės pardavimo pajamos iš pačios pagamintos produkcijos per pastaruosius 2-us finansinius metus yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur.

Finansuojamos veiklos:

  • E. prekybos pagrindu diegiamai parduotuvei / „verslas verslui“ (B2B) sprendimui, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis – iki 25 000 Eur
  • Produktų vaizdinei konfigūracijai – iki 25 000 Eur
  • E. pardavimo sandorių sprendimų diegimui ir produktų vaizdinei konfigūracijai – iki 50 000 Eur

 

UAB „Findep“ specialistai pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes gauti finansavimą, parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą!

Dėl atrankos kriterijų ir kitos detalesnės informacijos kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas: projektai@findep.lt
Tel. +370 616 34494