Nuo 2023 m. birželio mėn. planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“.

Kvietimas skirtas skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimą investuojant į naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Biudžetas: 5 000 000 Eur
Paramos intensyvumas: 50 proc.
Didžiausia finansavimo suma: 100 000 Eur
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: 30 mėn.
Projektų įgyvendinimo teritorija: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai: MVĮ, kurios

  • veikia ne trumpiau kaip 1 metus;
  • metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos paskutiniais finansiniais metais sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje;
  • pardavimo pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (labai mažų ir mažų įmonių atveju) / 145 000 Eur (vidutinių įmonių atveju).

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  • Dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos;
  • Produkcijos sertifikavimo išlaidos;
  • Rinkodaros paslaugos pirkimo išlaidos (iki 30 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų sumos);
  • Eksporto vadybininko darbo užmokestis (iki 30 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų sumos).

 

UAB „Findep“ specialistai pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes gauti finansavimą, parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą!

Dėl atrankos kriterijų ir kitos detalesnės informacijos kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas: projektai@findep.lt
Tel. +370 616 34494