Restruktūrizavimas

Mūsų įmonės specialistai sukaupę didelę patirtį įmonių restruktūrizavimo procesuose. Esame vieni iš šios srities Nuo 2008 metų šioje srityje sukaupta patirtis leidžia teikti kvalifikuotas konsultacijas, įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais.

Įmonės restruktūrizavimas  (dar vadinamas restruktūrizacija) – tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu,  pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.

Svarbiausias restruktūrizavimo požymis yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Kreditoriams naudinga, nes restruktūrizuojama įmonė pagal nustatytą restruktūrizavimo plane tvarką ir terminus gražina kreditoriams skolas ir moka visus einamuosius mokėjimus ir toliau išlieka mokiu klientu.  

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris, lyginant su anksčiau veikusiu Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, suteikia daugiau galimybių  įmonėms išsaugoti verslą, grąžinti skolas kreditoriams ir išspręsti finansines problemas.

Naujovės naujame Juridinių asmenų nemokumo įstatyme - inicijuoti restruktūrizavimo procesą gali ir įmonės kreditoriai. Restruktūrizavimo procedūrą galima pradėti ir tuo atveju, jeigu įmonė jau yra bankrutavusi, tačiau išsaugojusi gyvybingumą. Eilė kitų pakeitimų ir naujovių sudaro sąlygas daugiau įmonių pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis, išsaugant verslą, turtą.

Restruktūrizuojamos įmonės statuso privalumai:

  • Stabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus, nuimami areštai nuo atsiskaitomųjų sąskaitų, turto; 
  • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas; išskyrus delspinigius už išmokas, susijusias su darbo santykiais. Palūkanos kredito institucijoms restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu gali būti mokamus atskiru susitarimu. 
  • Visi įsipareigojimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra užfiksuojami ir jų dengimas pagal įstatymą sustabdomas. Šios skolos mokamos patvirtinus Restruktūrizavimo planą, pagal suderintą skolų gražinimo grafiką, restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, kuris gali būti iki 4 metų (yra galimybė teismo sprendimu pratęsti papildomam 1 metų laikotarpiui). 
  • Skirtingai nei bankroto atveju, įmonės valdymas lieka akcininkų ir direktoriaus (vadovo) rankose, restruktūrizavimo administratorius prižiūri restruktūrizavimo procesą.  

Svarbu – pagal naują Juridinių asmenų nemokumo įstatymą restruktūrizavimo procesas gali būti inicijuojamas net ir tuo atveju, jeigu įmonei jau pradėta bankroto procedūra. Taip pat inicijuoti restruktūrizavimo bylą gali ir kreditorius.

Restruktūrizuojamos įmonės prievolės:

  • Restruktūrizavimo proceso laikotarpiu turi būti vykdomi visi einamieji mokėjimai;
  • Be teismo leidimo Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu negali būti pardavinėjamas turtas;
  • Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, bendrovė turi griežtai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus. Nevykdant restruktūrizavimo plano arba nevykdant restruktūrizavimo įstatyme numatytų reikalavimų, restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas.

Restruktūrizavimo proceso eiga. Pagrindiniai restruktūrizavimo proceso etapai yra šie:

  • Restruktūrizavimo iniciavimas;
  • Restruktūrizavimo plano ruošimas;
  • Restruktūrizavimo plano vykdymas.

 

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640