Įsteigtas 100 mln. eurų vertės Baltijos inovacijų fondas, skatinsiantis mažų ir vidutinių įmonių plėtrą

2013-11-13 10:36:22

Šiandien Europos investicijų fondas (EIF) ir Lietuva, Latvija bei Estija pradeda įgyvendinti iniciatyvą, kurios tikslas – paskatinti rizikos kapitalo investicijas į Baltijos šalių įmones. Per ateinančius ketverius metus Baltijos inovacijų fondas (BIF), kaip „fondų fondas“, investuos 100 mln. eurų į Baltijos šalyse veikiančius privataus kapitalo ir rizikos kapitalo fondus, taip paskatindamas rizikos kapitalo investicijas į mažas ir vidutines įmones ir jų augimą.  
Šiandien EIF ir trijų Baltijos valstybių atstovai Vilniuje pasirašė BIF valdymo sutartį. EIF investuoja 40 mln. eurų, o kiekvienos šalies nacionalinė agentūra – Lietuvoje UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), Latvijos garantijų agentūra ir Estijoje „KredEx“ – po 20 mln. eurų. 
EIF generalinis direktorius Richardas Pelly teigė: „Ši iniciatyva – tai EIF ir trijų Baltijos regiono šalių glaudaus bendradarbiavimo vaisius. Šia iniciatyva siekiama sukurti ilgalaikių investicijų schemą, kuri pritrauks papildomų privačių lėšų ir įdiegs geriausius rinkos standartus investuojant kapitalą į verslą. EIF didžiuojasi, galėjęs paskatinti šį procesą, ir laukia 2013 metų pradžioje prasidėsiančio investavimo proceso.“ 
„Lietuva džiaugiasi ilgalaike EIF ir trijų Baltijos šalių partneryste, kuri yra pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva. BIF padės didelį augimo potencialą turinčioms Baltijos regione veikiančioms smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau pritraukti privatų ir rizikos kapitalą. „Fondų fondo“ sukūrimas paskatins tolesnę Baltijos regiono privataus ir rizikos kapitalo rinkos plėtrą, sustiprins Baltijos šalių ir EIF partnerystę ir bendradarbiavimą. Ši iniciatyva teigiamai paveiks ne tik būsimą Lietuvos rizikos kapitalo ekosistemos plėtrą, bet ir neabejotinai paskatins Baltijos šalių užimtumo ir ekonomikos konkurencingumo augimą“, – sakė Lietuvos ūkio ministras Rimantas Žylius.
„Per kelerius artimiausius metus įgyvendinant šią iniciatyvą bus suteiktas finansavimas daugiau negu 50 sparčiai augančių įmonių, kurios dažniausiai jau veikia visose Baltijos šalyse arba, panaudojusios gautas investicijas, išplės veiklą visame Baltijos regione. Keturi investuotojai taip pat taiko bendro Baltijos regiono strategiją, sukurdami gerą sėkmingo bendradarbiavimo tarp Baltijos šalių ir EIF pavyzdį“, – tvirtino Latvijos garantijų agentūros valdybos pirmininkas Klavas Vaskas.
Pasak „KredEx“ generalinio direktoriaus Andruso Treiero, naujasis fondas – tai tinkamas finansinis sprendimas, kurio Baltijos rinkai labai trūko. „BIF yra puikus pavyzdys, kaip trys Baltijos šalys gali įgyvendinti bendrą iniciatyvą ir veikdamos išvien padidinti savo mažų kapitalo rinkų patrauklumą investuotojams bei sukurti daugiau verslo finansavimo galimybių. Glaudus bendradarbiavimas su EIF – patyrusiu ir gerai žinomu investuotoju – užtikrina, kad bus laikomasi aukščiausių rinkos standartų, ir suteikia papildomų garantijų potencialiems privatiems ir instituciniams investuotojams. Be tokio bendradarbiavimo pritraukti tokio masto rizikos kapitalo investicijų būtų labai sunku.“ 

BIF investavimo procesas prasidės 2013 metais, kai EIF pradės svarstyti konkrečius atrinktus fondų valdytojų pasiūlymus. Kiekvienas fondo valdytojas turės pritraukti papildomai tokią pačią privačių lėšų sumą iš pensijų fondų ir privačių investuotojų, ir taip programos investicinis kapitalas padidės du kartus. Per ketverius programos investavimo metus 3–6 fondų valdytojai gaus investicinių lėšų, kurias jie investuos į inovatyvias ir didelį augimo potencialą turinčias mažas ir vidutines įmones. 
Svarbu, kad BIF buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant trims Baltijos valstybėms ir EIF – tokia partnerystė yra išskirtinis pavyzdys Europoje ir suteikia šiam regionui galimybę pasinaudoti kur kas didesnėmis privačiomis investicijoms negu anksčiau. Be to, procesui vadovauja visų trijų valstybių vyriausybės, investuodamos į BIF per savo nacionalines agentūras ir panaudodamos grįžusias ES struktūrines lėšas iš anksčiau sėkmingai įgyvendintų mažų ir vidutinių įmonių paramos schemų. Toks unikalus tarptautinis procesas suteikia realią galimybę toliau tvariai plėtoti Baltijos privataus ir rizikos kapitalo rinką. 
Papildoma informacija
EIF pagrindinė misija – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtas rizikos kapitalo ir garantijų priemones. Taip EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijų diegimą, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą. 2011 metų pabaigoje EIF iš viso investavo per 6 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF yra investavęs į daugiau negu 370 fondų visoje Europoje. Todėl, atsižvelgiant į investicijų apimtį ir kryptis, EIF vertintinas kaip itin svarbus Europos rizikos kapitalo rinkos dalyvis, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentuose. 2011 metų pabaigoje EIF garantijų įsipareigojimai sudarė 4,4 mlrd. eurų už daugiau negu 220 sandorių, todėl EIF atlieka svarbų vaidmenį ir yra pagrindinis garantijų už mažų ir vidutinių įmonių paskolas ir labai mažas paskolas teikėjas Europos lygmeniu.
„KredEx“ yra Estijos finansinė institucija, padedanti Estijos įmonėms saugiau vystytis ir plėstis į užsienio rinkas. Ji siūlo „mezzanine“ paskolas, kredito linijas, paskolų draudimą ir valstybės užtikrinamas garantijas. 

Latvijos garantijų agentūra (LGA) – tai specializuota Latvijos finansų plėtros institucija, veikianti visuose finansų rinkos segmentuose. Ji investuoja į rizikos kapitalo fondus, teikia „mezzanine“ paskolas ir paskolų, išperkamosios nuomos ir eksporto garantijas. LGA kapitalo bazė yra 175 mln. eurų, daugiausia gautų įgyvendinant įvairias ES struktūrinių fondų programas. Šiuo metu agentūra yra investavusi į šešis rizikos kapitalo fondus ir planuoja investuoti dar į tris fondus iki 2012 metų pabaigos. LGA suteikė per 1 000 paskolų, išperkamosios nuomos ir eksporto garantijų. 

INVEGA skatina mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Lietuvoje, padėdama joms pasinaudoti finansavimo šaltiniais. Pagrindiniai INVEGA veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, garantijas, įgyvendinti bei administruoti finansines ir kitokio pobūdžio paramos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms priemones.