Finansinė analizė

Finansinė analizė yra vienas geriausių būdų norint išsiaiškinti, ar įmonė vystosi teisinga linkme, joje kaupiama informacija turi būti teisingai ir objektyviai  įvertinta.
Mūsų įmonė teikia finansinės analizės paslaugą, kurios metu, išanalizavę Jūsų įmonės rezultatus, pateiksime išvadas:

  • apie įmonės finansinį stabilumą , išteklių panaudojimo efektyvumą ir jų optimizavimo galimybes;
  • nurodysime vidinius ir išorinius veiksnius, darančius neigiamą įtaką įmonės veiklos rezultatams;
  • paruošime prognozinius pinigų srautus bei sukursime efektyvią jų valdymo sistemą;
  • suformuosime finansinių-ekonominių rodiklių sistemą, kuri leis įvertinti priimamų sprendimų efektyvumą ir pagrįstumą.

Analizuojant įmonės veiklą, paruošiame retrospektyvinę  ir operatyvią analizes. Retrospektyvinė – analizuoja praėjusių laikotarpių rezultatus. Ji naudojama norint nustatyti ir įvertinti išteklių panaudojimo bei  veiklos efektyvumą, prielaidų ir prognozių teisingumą bei  realumą.

Operatyvinė analizė įvertina, kaip vykdomi planai ir konkrečios užduotys per trumpą laikotarpį – savaitę, mėnesį. Šios ataskaitos tikslas – operatyviai nustatyti nukrypimus nuo verslo plano, nustatyti neatitikimų priežastis bei laiku numatyti situacijos gerinimo veiksmus ir priemones.

Kitos mūsų naudojamos analizės rūšys yra horizontali, vertikali bei santykinė analizės.

Horizontali yra analizė, kai finansinių ataskaitų duomenys lyginami su praeitų laikotarpių duomenimis bei planiniais skaičiais. Ši ataskaita turi ir trūkumą – nenustato rodiklių pokyčių priežasčių. Į šį klausimą atsako vertikali analizė. Ji nusako analizuojamo parametro struktūrą, t.y. kiekvienas ataskaitos rodiklis yra lyginamas su baziniu rodikliu. Horizontalios ir vertikalios analizių duomenų pagrindu paruošiame santykinę analizę arba finansinių-ekonominių rodiklių sistemą. Naudojant tokią sistemą, galima nesunkiai palyginti skirtingų įmonių veiklos rezultatus, atskleisti rezervus bei pateikti racionalius įmonės valdymo sprendimus.

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640