COVID19 priemonės

Siūlome pasinaudoti galimybe gauti valstybines lengvatines paskolas už 0.1 – 0,69 % metinių palūkanų (priklausomai nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso).

Konsultuojame ir pildome dokumentus likvidumo paskolai gauti:

Paskolos teikiamos SVV ir didelėms įmonėms, kurių apyvarta 2020.11.01–2021.01.31 (palyginti su 2019–2020 m laikotarpiu) sumažėjo bent 30 proc.

  • Maksimali  paskolos suma – iki 100 tūkst. EUR.
  • Paskolos terminas – nuo 12 iki 72 mėn.
  • Palūkanos (Fiksuotos) – iki 12 mėnesių (imtinai) – 0,1 %; nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) – 0,19 % ; nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai) – 0,69 %
  • Paskolos paskirtis – Būtinosioms apyvartinėms lėšoms (patirtoms arba planuojamoms patirti) 2020-10-01 – 2021-10-30 laikotarpiu.
  • Paskolos panaudojimas – lėšos pervedamos į kliento sąskaitą.
  • Užtikrinimo priemonės – nėra (išskyrus specialius atvejus)
  • Įmokų atidėjimas – 6 mėn.

Padedame realiai įvertinti galimybes gauti paramą, užpildyti paraišką ir pateikti visus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

Lengvatinės paskolos už 0,1-0,69 metinių palūkanų TURIZMO SEKTORIUI, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos

KAS GALI GAUTI PASKOLĄ?
Finansinės pagalbos gali kreiptis galiojantį pažymėjimą turintys kelionių organizatoriai – tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, tiek didelės įmonės.

Paskolą atsiskaitymams su turistais dėl neįvykusių kelionių galima gauti ir panaudoti tik tais atvejais, kai keliautojas, turintis organizuotos, tačiau atšauktos turistinės kelionės sutartį, atsisakė siūlomo kupono. Šios turistinių kelionių sutartys turėjo būti sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d.,  o kelionės vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d.

PASKOLŲ TEIKIMO IR GRĄŽINIMO LAIKOTARPIS
Iki 20 tūkst. eurų lengvatinė paskola kelionių organizatoriams bus suteikiama iki 18 mėnesių terminui – paskola pradedama grąžinti praėjus 6 mėnesiams po sutarties sudarymo dienos.

Didesnės nei 20 tūkst. eurų paskolos teikiamos iki 72 mėnesių terminui, o grąžinimas pradedamas po 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos.

REIKALINGOS PASKOLOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Jeigu paskola viršija 1 mln. Eur sumą, bus taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, todėl kelionių organizatorius turės pateikti  akcininko laidavimą, kuris turės būti ne mažesnis nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą. Šis reikalavimas netaikomas, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Be to,  kelionių organizatorius turės įkeisti turtą už paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą, kuri nėra padengiama minėtu laidavimu. Jeigu paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė, ji turės įkeisti turtą už visą paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą.


Lengvatinės paskolos už 0,1-0,69 metinių palūkanų APGYVENDINIMO IR VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGŲ TIEKĖJAMS, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos

KAS GALI GAUTI PASKOLĄ?
Apgyvendinimo sektoriuje viešbučių, motelių, svečių namų, kempingo ir kitas klasifikuojamas apgyvendinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai. Esminė sąlyga – jie privalo turėti galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Paraiškas teikti gali tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, tiek didelės įmonės.

Viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių dėl paskolų galės kreiptis didelės įmonės, kurių pagrindinė veikla yra restoranų ir pagaminto maisto teikimo veikla.

PASKOLA – BŪTINOSIOMS IŠLAIDOMS
Apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems verslininkams paskola išduodama būtinosioms išlaidoms finansuoti.

PASKOLOS DYDIS APSKAIČIUOJAMAS INDIVIDUALIAI
Paskolos suma kiekvienam gavėjui nustatoma individualiai, vertinant apgyvendinimo ar viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės jau patirtos ar planuojamos patirti piniginės išlaidos darbuotojų išlaikymui ir veiklos tęstinumui. Didžiausia galima  paskolos suma – 3 mln. eurų.

PASKOLŲ TEIKIMO IR GRĄŽINIMO LAIKOTARPIS
Paskolos sutartis sudaroma iki 72 mėnesių laikotarpiui ir pradedama grąžinti praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo dienos. Palūkanų dydis nustatomas pagal paskolos trukmę ir įmonės dydį.


Konsultuojame ir pildome dokumentus kredito sutarčių palūkanų kompensavimui gauti

Kompensuojama iki 95 proc. palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas.

 

Susisiekite su mumis:

Andrius Pšemeneckas
mob.: 8 616 34494