Verslo konsultantas LT

Mūsų įmonės specialistai teikia aukštos kokybės konsultacijas įvairiomis verslo temomis ir priklauso VERSLO KONSULTANTŲ TINKLUI (VKT).

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. 

Kas gali kreiptis?
Verslininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus.

Kodėl naudinga?
Skiriama 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie konsultuosis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, bus kompensuojama dalis šių paslaugų išlaidų. Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 2 000 Eur. Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus. SVV, veikiantiems nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, taip pat taikoma sąlyga ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėti apdraustųjų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą:

SVV veikiantis iki 1 m.
Projekto vykdytojo registravimo vieta Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės Visos kitos savivaldybės
Kompensavimo dydis 75 proc. 85 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis


53,21 Eur/val. be PVM*    63,71 Eur/val. su PVM*

Konsultacijų temos Verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
SVV, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų
Projekto vykdytojo registravimo vieta Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės Visos kitos savivaldybės
Kompensavimo dydis 65 proc. 75 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis


63,21 Eur/val. be PVM*    75,81 Eur/val. su PVM*

Konsultacijų temos Įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas

*įkainis galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. sudarytoms sutartims

SVV, siekiantys pasinaudoti priemone, galės konsultuotis pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, kuris įtrauktas į Verslo konsultantų tinklą (VKT). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik tų konsultacijų, kurių temos skelbiamos Verslo konsultantų tinklo puslapyje, išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal VšĮ „Versli Lietuva“ siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.

Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto – naujo kompensacijos laikotarpio. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Pasinaudoję priemone, verslininkai turės galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams priemonė sudarys sąlygas pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano.

Daugiau informacijos:
http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/salygos/

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640