Verslo finansavimo ir plėtros programos

VERSLUMO SKATINIMO FONDAS

Priemonės tikslas:

 • Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą;
 • Padėti socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą;
 • Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą paskolų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.

Galimi pareiškėjai:

 • Labai mažos, mažos įmonės ir fiziniai asmenys, kurie: ketina pradėti verslą ir (arba) veikia iki 1 metų bei atitinka valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
 • pageidauja paskolos iki 25 tūkst. Eur.

Paskolos suma: 24 907,32 Eur.

Priemonė veikia dabar.

 

Jungtinė priemonė „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“

Priemonės tikslas:

 • Dalinis palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų.

Galimi pareiškėjai:

 • Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumui didinti (kvietimas paskelbtas 2016 m. kovo 8 d.);
 • Dalinis palūkanų kompensavimas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumui didinti (kvietimą planuojama paskelbti 2016 m. IV ketv.);
 • Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti (kvietimas paskelbtas 2016 m. kovo 8 d.).

Priemonė veikia dabar.

 

INVEGA VALSTYBĖS GARANTIJA

Priemonės tikslas:

 • Padėti verslo subjektams, besikreipiantiems į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, susiduriantiems su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Galimi pareiškėjai:

 • Verslo subjektas besikreipiantis į kredito įstaigą (pvz., banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), kuri sutinka kredituoti jo verslo projektą su INVEGA garantija;
 • INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Priemonė veikia dabar.

 

VERSLO KONSULTANTAS LT

Priemonės tikslas:

 • Konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems verslo subjektams (verslo planavimas; rinkodara; mokesčiai ir buhalterinė apskaita; parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; produkto, paslaugos tobulinimas; pardavimas; sutarčių sudarymas ir valdymas; dokumentų rengimas ir valdymas; personalo valdymas, darbo teisė ir sauga) 100proc. subsidija;
 • Specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių iki penkerių  metų veikiantiems  verslo subjektams (įmonės strategija; įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; rinkodara, įmonės įvaizdžio kūrimas; įmonės finansų valdymas; pardavimas ir derybos; investicijos ir finansavimo šaltiniai; teisiniai aspektai, projektų valdymas).

Galimi pareiškėjai:

 • Verslo subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus.

Paramos lėšos: iki 100 proc. verslo konsultavimo paslaugų išlaidų apmokėjimas.

Planuojamas kvietimas: 2016 m. II ketvirtis.

 

DALIES DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO KOMPENSAVIMAS

Priemonės tikslas:

 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjams darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje.

Galimi pareiškėjai:

 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai, kai paskola yra panaudota (paskolai skirtų lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį, sudarytą su kredito unija);
 • darbuotojui apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę alga, bei darbuotojo darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų.

Kompensavimo suma: iki – 7 240 Eur.

Planuojamas kvietimas: 2016 m. II ketvirtis.

 

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI

Finansuojamos veiklos:

 • Nekilnojamo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
 • Naujų įreginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto vertės;
 • Bendros išlaidos;
 • Investicijos į nematerialų turtą.

Galimi pareiškėjai:

 • Kaimo gyventojai, kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir mažos įmonės.

Finanasuojama suma: iki 100 proc. tinkamų išlaidų, didžiausia suma – 70 tūkst. Eur.

Planuojamas kvietimas: 2016 m. II ketvirtis.

 

Daugiau informacijos:

Ina Špakauskienė
Mob.: 8 698 22882