Pelno mokesčio lengvatos konsultacijos

Sumažinkite įmonės pelno mokestį pasinaudodami Pelno mokesčio lengvata!

LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje įtvirtinta MTEP lengvata numato, kad naujų produktų, paslaugų ar technologijų kūrimo bei esminio tobulinimo sąnaudos iš įmonės pajamų gali būti atskaitomos 3 kartus, atitinkamai sumažindamos pelno mokestį.

Kokios sąnaudos priskiriamos 3 kartus atskaitomoms MTEP sąnaudoms?

  • Projekto dalyvių darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
  • Komandiruočių išlaidos.
  • Paslaugų įsigijimo išlaidos (nuoma, MTEP konsultacijos, komunalinės paslaugos, kt.).
  • Medžiagų ir žaliavų bei kito trumpalaikio turto išlaidos.
  • Kai kurios pridėtinės išlaidos.

Kas gali pasinaudoti lengvata?

Praktika rodo, kad daugelis įmonių Lietuvoje užsiima MTEP veikla, tačiau šios veiklos neidentifikuoja ir nepasinaudoja galimybe sutaupyti. Pelno mokesčio lengvata gali pasinaudoti bet kurioje srityje dirbančios įmonės – gamybos, statybos, paslaugų įmonės, logistikos kompanijos, transporto įmonės, IT specialistai,  žemės ūkio bendrovės ir kiti.

Svarbu žinoti, kad lengvata gali būti taikoma ir retrospektyviai – tai leidžia sutaupyti praeityje sumokėtą pelno mokestį.

Ko reikia, norint pasinaudoti lengvata?

Projektas, kuriam norima pritaikyti lengvatą, turi atitikti pagrindinius MTEP veiklos kriterijus;

Turi būti parengta MTEP darbų dokumentacija, kurioje pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pagrįsta ir aprašyta projekto atitiktis MTEP kriterijams, pateikta kita informacija, remiantis MTEP išlaidų deklaravimo metodika.

Kokie kiti MTEP veiklos privalumai?

Remiantis naujausiomis Ūkio ministerijos rekomendacijomis, bendrovės, deklaruojančios Statistikos departamentui MTEP veiklą, turės pranašumą prieš kitas įmones, siekiant ES struktūrinių fondų paramos, kadangi atrankoje už tai bus skiriami papildomi balai. MTEP veiklos deklaravimas taip pat yra puiki rinkodaros priemonė ir galimybė potencialiems partneriams ir vartotojams pademonstruoti, kad jų produktai ar paslaugos yra grįsti naujausiomis technologijomis bei inovatyviais sprendimais.

 

Daugiau informacijos:

Rimvydas Kucinas +370 698 30640

info@findep.lt