Lengvatos dėl MTEP

Esmė – apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų.

Būtina sąlyga – MTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriama: 

 • darbuotojų darbo užmokesčio, PSD, VSD sąnaudos;
 • komandiruočių sąnaudos;
 • MTEP darbuose sunaudotų žaliavų, medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;
 • sąnaudos, patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP;
 • sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP sudedamuosius darbus iš kito fizinio ar juridinio asmens;
 • PVM sąnaudos, kurios pagal PVM įstatymą negali būti atskaitomos.
  Nuostatos dėl pelno mokesčio lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) orientuotos į įmones, kurios savo veikloje kuria naujoves - naujas medžiagas, technologijas, sukuriančias aukštą pridėtinę vertę.

Investicijoms į MTEP taikomos šios lengvatos

 • leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas patirtas atliekant MTEP, taip pat įsigyjant nustatytose užsienio valstybėse atliktus MTEP. Tai papildoma paskata, nes įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą.
 • leidžiama nurašyti į sąnaudas MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus metus (iki šiol ši kaina į sąnaudas buvo perkeliama per 3-8 metus).
 • aukščiau minėtos nuostatos taikomos visų rūšių investicijoms į MTEP, neskirstant pagal įmonių tipą ar investicijų dydį.

 

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640