MTEP

Tausodami Jūsų brangų laiką, ieškant atsakymų: kas yra MTEP? Kokia MTEP lengvata, bei, kokios investijoms į MTEP taikomos lengvatos? Mes siūlome pasinaudoti mūsų specialistų sukaupta patirtimi, atsakant į visus su MTEP susijusius Jums aktualius klausimus.

Kas yra MTEP?

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis darbas, kuriuo siekiama pagilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naudoti šias žinias kuriant naujus jų pritaikymo būdus.

MTEP apima tris veiklos sritis:

 • fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
 • taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
 • eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Kriterijai identifikuojantys MTEP

 • apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas;
 • MTEP darbais turi būti siekiama mokslinės ar technologijų pažangos;
 • darbų rezultatas yra reikšmingas ne tik jį iniciavusiai bei vykdžiusiai įmonei;
 • siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą;
 • naujai pritaikomos žinios ir technologijos;
 • tikėtina, kad rezultatai bus patentuotini;
 • dauguma darbuotojų yra asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nemaža jų dalis turi mokslo laipsnį ar ilgalaikės darbo MTEP projektuose patirties;
 • naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai.

 

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640