Biudžetavimas

Biudžetavimas – atsakingas finansų planavimas

Biudžetavimo uždaviniai

 • kompanijos investicinių ir finansavimo galimybių analizė;
 • sprendimų pasekmių prognozavimas, siekiant išvengti netikėtumų ir suvokti einamųjų bei būsimų sprendimų ryšį;
 • sprendimo pagrindimas (jis bus pateiktas galutinėje plano redakcijoje);
 • kompanijos rezultatų vertinimas, lyginant juos su tikslais, numatytais finansiniame plane.

Biudžetavimo užduotys

 • verslo analizė ir sintezė — apima verslo suvokimą, tikslų iškėlimą bei alternatyvų analizę;
 • finansinė apskaita — leidžia analizuoti anksčiau atliktus veiksmus ir tokius būdu padeda priimti teisingus sprendimus ateityje;
 • finansinis planavimas — numato daugiau ar mažiau išsamių finansinių planų sudarymą;
 • finansinė kontrolė — suteikia galimybę palyginti iškeltus tikslu su gautais rezultatais, išaiškinti silpnąsias/stipriąsias verslo puses;
 • motyvacija — užtikrina įvairių vadybininkų dalyvavimą, ruošiant planus, iškeltų tikslų aiškumą, nuobaudas už tikslų neįvykdymą, skatinimą už įvykdymą;
 • komunikacija — padalinių planų derinimas, kompromisų paieška, vykdytojų atsakomybės

 

Įmonių finansinėje vadyboje skiriamos dvi biudžetavimo rūšys:

Ilgalaikis finansinis planavimas, kurį galima apibūdinti sekančiais kriterijais:

 • planavimo periodas, ilgesnis  kaip vieneri metai (paprastai 3–5 metai);
 • planavimas gali būti susijęs su lėšų investavimu į įmonės darbo efektyvumo didinimą arba naujos kompanijos įkūrimą;
 • žemas detalumo lygis, nedidelis prognozuojamų rodiklių tikslumas;
 • planavimo trukmės intervalas — metai, kartais ketvirtis;
 • ilgalaikio finansinio planavimo sprendimus nelengva atšaukti, kadangi jie lemia ilgalaikes kompanijos perspektyvas .
 • įtvirtinimas.

Trumpalaikis finansinis planavimas (einamasis biudžetavimas), kurio pagrindiniai ypatumai:

 • planavimo laikotarpis —  iki vienerių metų;
 • aukštas detalumo laipsnis, didesnis prognozuojamų rodiklių tikslumas;
 • planavimo trukmės intervalas — mėnuo, kartais dekada, savaitė arba diena;
 • trumpalaikio plano sprendimą lengviau nutraukti, nes jis yra taktinio pobūdžio.

Biudžetavimo sąlygos ir principai

Galima išskirti tris pagrindines sąlygas, nuo kurių priklauso finansinio planavimo efektyvumas tai:

Prognozavimas:

Finansiniai planai turi būti sudaryti remiantis kuo tikslesne pagrindinių veiksnių prognoze, kuri gali būti paremta istorine informacija, naudojant matematinės statistikos metodus (matematinio laukimo, trendo linijos ir t. t.), prognozavimo modelių rezultatus (statistinių modelių, atsižvelgiančių į veiksnių tarpusavio ryšį ir ryšį su išoriniais veiksniais), ekspertų vertinimus ir t. t.

Optimalaus finansinio plano išrinkimas:

Nėra modelio, kuriuo remiantis, kuri nors iš galimų finansinių alternatyvų būtų priimama neįtraukiant žmogiškojo faktoriaus. Sprendimas priimamas po alternatyvų išnagrinėjimo, remiantis profesionalia patirtimi, o galbūt net ir intuicija.

Finansinio plano įgyvendinimo kontrolė:

Siekiant įgyvendinti pasirinktą planą, būtina kontroliuoti faktinių reikšmių nuokrypius nuo suplanuotųjų.

 

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640