Paskelbta priemonė "Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas"

2022-09-12 13:17:17

Inovacijų agentūra paskelbė priemonę "Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas". Siekdama padėti  lietuviškos kilmės gaminių gamintojams pakeisti gamyboje naudojamas žaliavas ir komponentus, Ekonomikos ir inovacijų ministerija iš dalies kompensuos tokių gaminių persertifikavimo išlaidas. Paraiškas paramai gauti galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 23 d. 

KAS GALI PRETENDUOTI?

Parama teikiama SVV įmonėms, kurių vykdoma pagrindinė veikla – apdirbamosios pramonės (EVRK 2 red., C sekcija), išskyrus maisto, sektoriuje

KOKIOS PARAMOS SĄLYGOS?

  • Tinkamos finansuoti gaminio persertifikavimo išlaidos, atsiradusios dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus
  • Išlaidos gali apimti: gaminio persertifikavimo paslaugų teikimą, persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimą ir (ar) persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti
  • Persertifikuojamas gaminys turi būti gaminamas LR arba, kai gaminio gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė, oficialiame gaminio kilmės sertifikate LR nurodyta kaip pirmoji kilmės valstybė
  • Išlaidos turi būti patirtos nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
  • Finansuojama 50 proc. projekto išlaidų
  • Vienam gaminiui persertifikuoti suteikiama ne daugiau kaip 15 000 Eur. Gaminių skaičius neribojamas

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. rugsėjo 23 d., todėl susidomėję – paskubėkite!

UAB "Findep" komanda konsultuoja ir rengia dokumentus paramai gauti. Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis žemiau nurodytu kontaktu:

Pagarbiai,
Finansavimo skyriaus vadovas
Andrius Pšemeneckas
Tel. +370 616 34494
El. paštas: projektai@findep.lt