Skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“

2017-07-21 15:53:15

Šaltinis: www.invega.lt

„Šia nauja visuotinės dotacijos priemone siekiame palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Tikimės, kad darbo užmokesčio dalinė kompensacija skatins kurti naujas darbo vietas, išlaikyti esamas ir padidins darbo paklausą skatinant gyventojų, o ypač labiausiai susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

Darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją VSF2 paskolų gavėjai galės gauti įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį. Priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ galės pasinaudoti labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

Projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis 498,48 Eur įkainis. Fiksuotojo įkainio dydis įgyvendinant projektus nebus keičiamas. Didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negalės būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos paskolos lėšų sumos.

„Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, t.y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas, turės galimybę greičiau gauti didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą nei kiti šiai prioritetinei asmenų grupei nepriklausantys asmenys, – teigia Algis Skiauterė, l. e. INVEGOS generalinio direktoriaus pareigas.

Anot A. Skiauterės, pareiškėjo, kuris priklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma bus 75 procentai fiksuotojo įkainio. Pareiškėjo, kuris nepriklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 50 procentų fiksuotojo įkainio. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) negalės būti mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą. Ilgiausias galimas kompensacijos laikotarpis – 12 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.

Iki 2020 m. numatoma skelbti du kvietimus teikti paraiškas: pirmajam kvietimui skirta 8 mln. eurų, antrąjį kvietimą numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtyje. Jam taip pat planuojama skirti 8 mln. eurų. Galutinis paraiškų (pagal antrąjį kvietimą) pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 30 d., dotacijos sutartys galės būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį. Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas projekto vykdytojui bus teikiamas kaip de minimis pagalba.

Informacija apie kvietimą, dokumentų sąrašas bei informacija apie planuojamus skelbti kvietimus pateikiama interneto svetainėse www.invega.lt  ir www.esinvesticijos.lt.

 

Daugiau informacijos suteiks ir pakonsultuos:
Andrius Pšemeneckas
Finansavimo skyriaus vadovas
Mob.: 8 616 34 494
El.p.: andrius@findep.lt