FINDEP pranešimas: dalinis palūkanų kompensavimas iki 95 %

2017-07-05 14:42:05

Siekiant padidinti SVV, veikiančių visuose ūkio sektoriuose, verslumo ir produktyvumo lygį, naudojant gamybos technologijas, teikiama finansinė parama, galinti palengvinti verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir leisti lengviau planuoti verslo plėtrą.

  • Kompensuojama net iki 95 % sumokamų palūkanų;
  • Maksimalus palūkanų dydis - 7 %;
  • Priemonei įgyvendinti skirta 8 688 801 Eur ERPF lėšų.

Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 % sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 % sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti.

 

Daugiau informacijos suteiks ir pakonsultuos:
Andrius Pšemeneckas
Finansavimo skyriaus vadovas
Mob.: 8 616 34 494
El.p.: andrius@findep.lt