Verslo plano rengimas

2013-11-13 10:50:34

Verslo plano rengimas – tai tikslų ir kelių jiems pasiekti nustatymas, naudojantis kokiomis nors nustatytomis ir išdirbtomos veiksmų programomis, kurie tikslų realizavimo metu gali būti keistis atitinkamai su kintačiomis aplinkybėmis.

Verslo plano rengimas – tikslų ir uždaviniuo rengimas

Verslo planas yra skirtas dviems esminiams dalykams:

• Jis suteikia atsakyma investuotojui į klausimą ar verta investuoti į jūsų verslą.

• Tarnauja kaip informacijos šaltinis žmonėms kurie dirba jūsų įmonėje.

Verslo planas padeda verslo savininkui spręsti toliau išdėstytas užduotis:

• Nustatyti konkrečią firmos veiklos kryptį.

• Nustatyti tikslinę rinką ir firmos poziciją tose rinkose.

• Suformuoti ilgalaikius ir trumpalaikius firmos tikslus, strategiją ir jų siekimo taktiką.

• Nustatyti asmenis, kurie bus atsakingi už verslo strategijos realizaciją ir kitas įmonės veiklas

• Įvertinti gamybinius ir pardavimų kaštus jų gaminimo ir realizacijos ribose.

• Įvertinti firmos finansinę padėtį ir santyki tarp finansų ir materialių resursų reikalingų firmai pasiekti užsibrėžtą tikslą.

• Numatyti visus galimus sunkumus kurie gali trukdyti verslo plano vykdymui ir jų sprendimo būdą.

 

Verslo plano rengimas padeda rasti atsakymus į tokius klausimus kaip:

• Kokios rūšies produkcija ar kokia naują veiklą išsirinkti pradedant veiklą.

• Kokia bus jūsų produkto paklausa rinkoje? Ir kaip ji kis?

• Resursų rūšis ir kiekis reikalingas verslo projekto organizavimui

• Kiek kainuos reikalingi resursai ir kur rasti gerus tiekėjus?

• Kokie bus gamybos ir realizacijos kaštai?

• Kokia gali būti rinkos kaina ir kaip ją gali paveikti konkurentai?

• Kokios gali būti pajamas ir kaip jas paskistyti darbuotojams?

• Kokie bus gamybos efektyvumo rodikliai ir kaip juos galima pakelti?