Restruktūrizavimas

Mūsų įmonės specialistai sukaupę didelę patirtį įmonių restruktūrizavimo procesuose. Esame vieni iš šios srities lyderių, prisidėję / dalyvaujantys apie 1/3 visų restruktūrizavimo procesų Lietuvoje. Nuo 2008 metų šioje srityje sukaupta patirtis leidžia teikti kvalifikuotas konsultacijas, įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais.

Įmonės restruktūrizavimas – tai visuma Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytų procedūrų ir priemonių, kurios leidžia bendrovei atstatyti mokumą, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bendrovės bankroto, gaunant kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Įmonės restruktūrizavimas - tai viena iš įstatymu suteikiamų galimybių įmonei išspręsti finansines problemas ir toliau sėkmingai vykdyti veiklą. Svarbu neuždelsti, priimti ryžtingus sprendimus.

Restruktūrizuojamos įmonės statuso privalumai:

 • Stabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus, nuimami areštai nuo atsiskaitomųjų sąskaitų, turto;
 • Bendrovei negali būti iškelta bankroto byla;
 • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas; išskyrus delspinigius už išmokas, susijusias su darbo santykiais. Palūkanos kredito institucijoms restruktūrizavimo plano ruošimo laikotarpiu gali būti mokamus atskiru susitarimu.
 • Visi įsipareigojimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra užfiksuojami ir jų dengimas pagal įstatymą sustabdomas. Šios skolos mokamos patvirtinus Restruktūrizavimo planą, pagal suderintą skolų gražinimo grafiką, restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, kuris gali būti iki 4 metų (yra galimybė teismo sprendimu pratęsti iki 5 metų).
 • Skirtingai nei bankroto atveju, įmonės valdymas lieka akcininkų ir direktoriaus (vadovo) rankose, restruktūrizavimo administratorius prižiūri restruktūrizavimo procesą.

Restruktūrizuojamos įmonės prievolės:

 • Restruktūrizavimo proceso laikotarpiu turi būti vykdomi visi einamieji mokėjimai;
 • Be teismo leidimo Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu negali būti pardavinėjamas turtas;
 • Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, bendrovė turi griežtai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus. Nevykdant restruktūrizavimo plano arba nevykdant restruktūrizavimo įstatyme numatytų reikalavimų, restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas.

Restruktūrizavimo proceso eiga. Pagrindiniai restruktūrizavimo proceso etapai yra šie:

 • Restruktūrizavimo iniciavimas;
 • Restruktūrizavimo plano ruošimas;
 • Restruktūrizavimo plano vykdymas

 

Susisiekite su mumis:

Rimvydas Kucinas
mob.: 869830640