SUNKUMAI RENGIANT VERSLO PLANĄ

  • Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama rengiant įmonės verslo planą:Trūkumas informacijos apie finansinių institucijų keliamus reikalavimus finansavimui gauti bei bankų siūlomas paslaugas - tai trukdo stengiantis išdėstyti jūsų idėją verslo plane;
  • Brangu ir sudėtinga nuolat sisteminti ir atnaujinti informaciją apie pagrindinius įmonės konkurentus, klientus, esančias ir galimai būsiančias grėsmes bei galimybes.
  • Specialistų trūkumas - tinkamo verslo plano paruošimui reikalinga visa profesionalų komanda: finansininkai, ekonomistai, marketingo ir vadybos specialistai. Tai užtikrina tinkamiausio sprendimo radimą ir optimaliausią jo pritaikymą.