KODĖL VERSLO PLANO RENGIMUI RINKTIS FINDEP?

Kodėl turėtumėte patikėti verslo plano rašymą UAB „Findep“ profesionalų komandai:

 

  • Neužtenka turėti puikią verslo idėją, dažniausiai jai įgyvendinti reikalingos papildomos investicijos. Bankai finansavimą suteiks tokiu atveju, jei verslo plane Jūsų idėja bus perteikta taip, kad atitiks griežtus banko keliamus reikalavimus. Parengsime ir priduosime finansų institucijoms profesionalų Jūsų verslo planą, padėsime derantis su banku dėl finansavimo sąlygų, užpildysime paraiškas bei parengsime kitus dokumentus, reikalingus finansavimui gauti

 

  • Sėkmingai įmonės plėtrai užtikrinti būtina planuoti ir prognozuoti jos veiklą kelių metų laikotarpiui. Jūsų pageidavimu galime rengti tik atskiras verslo plano dalis, bei gilintis į konkrečias tik Jums rūpimas verslo valdymo sritis. Tokio tipo verslo planams ypatingą dėmesį skiriame strateginių tikslų formavimui, finansinei analizei ir prognozėms (veiklos scenarijų modeliavimai), bei rinkos analizei ir paklausos tyrimams.

 

  • Pradedant naują verslą, ypatingai didelis dėmesys turi būti skiriamas naujų ir patikimų investuotojų pritraukimui. Mes suprantame, kad skirtingi investuotojai turi skirtingų tikslų vertindami tą patį objektą, todėl mes garantuojame, kad projektas bus pagrįstas ne vien finansiniais skaičiavimais, statistiniais duomenimis, bei realistinėmis prielaidomis, tačiau bus įdomus jį analizuojantiems.


UAB „Findep“ specialistų komanda sukaupę ypač didelę verslo planų rengimo patirtį, todėl padės pasirinkti ir pritaikyti verslo planą Jums reikalingai verslo sričiai, taip sukuriant didžiausią abipusią naudą.