PARAMA PAGAL VEIKLOS SRITĮ "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai"

2015-09-16 10:03:35

Paramą gali gauti kaimo gyventojai, ūkininkai, kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir mažos įmonės. Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veikla, paslaugų, įskaitant paslaugų žemės ūkiui, teikimas, ne žemės ūkio produktų gamyba, jų pardavimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
  • naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
  • bendrosios išlaidos;
  • investicijos į nematerialųjį turtą.

Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma - 200 tūkst. Eur.

Paraiškos gauti ES paramą investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai bus renkamos 2015 m. lakričio 2 - gruodžio 14 dienomis.

 

Daugiau informacijos: 

Andrius Pšemeneckas
Finansavimo skyriaus vadovas
mob.: 8 616 34494, andrius@findep.lt